min logo

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ОБЈЕКТУ ДОМА „БЕОГРАД“ НА КОПАОНИКУ

У претходном периоду Дом ученика средњих школа Београд је улагао у побољшање смештаја, исхране и услова за боравак гостију  у нашем објекту „Београд“ на Копаонику. Перманентна тежња у обављању делатности наше установе јесте одржавање постигнутог квалитета пружања услуга. Па смо и ове године заменили део дотрајалог намештаја, купљени су нови кревети, душеци, фотеље на развлачење, клуб фотеље, канцеларијске столице, клуб сто и ормани. У циљу побољшања стандарда исхране набављена је нова кухињска опрема, како ситан инвентар тако и кухињске машине

Посебно се води рачуна о безбедности скијаша, па смо тим поводом израдили проширење прилазне стазе ка скијашници, затим ветробрански простор испред улаза у скијашницу, ојачање потпорног зида уз стазу, а урађен је и нови вентилациони систем на затвореној тераси.

Брига о квалитету смештаја наших запослених захваљујући којима установа успева да одржи ниво квалитета услуга, нам је примарна, па смо самим тим извршили адаптацију објекта у коме су запослени смештени. На објекту је урађена замена оштећеног кровног покривача, затим хидроизолација, постављена нова керамика, промењена стара подна облога од ламината и постављена нова, извршена је и реорганизација просторија, а адаптација постојећих смештајних капацитета утицаће на побољшање укупних услова живота запослених.

Изузетно смо поносни постигнутим и спремни чекамо нову скијашку сезону.

IMG 0c4d77a20cdcab2c00b15537bf45ff10 VIMG 8153a4dc4b359f5998ec4f01f1dd381b VIMG bfb5931f93b1d3962797c780cb3460e5 V

Дом ученика средњих школа Београд