min logo

ПРЕВЕНЦИЈА МЕНТАЛНИХ БОЛЕСТИ МЛАДИХ

Чланови Здравственог клуба су одлучили да, овогодишњу активност, заврше едукативним програмом са презентацијом на тему: „Менталне болести младих“, одржаном 05. јуна 2019. године у Дому ученика „Карађорђе“.

Темељну обраду ове теме, као и отворен разговор са ученицима смо сматрали неопходним за разбијање стигме о менталним болестима. Фокус је био на болестима које погађају управо адолесценте, а значајно место је заузимало и истраживање из ове године. Један од главних циљева је био давање решења и превентивних мера да до болести не дође, односно, да се постојеће психичке сметње не продубе. После саслушаног садржаја, ученици су могли да дискутују на дату тему и поделе искуства из свог социјалног окружења.

Заинтересованост је била велика, као и укљученост присутних у ток презентације. Надамо се да смо успели да решимо заблуде и смањимо предрасуде о менталним проблемима, јер је ментална хигијена део личне хигијене!

Mentalne bolesti 2mentalne bolesti 3mentalne bolesti 5mentalne bolesti 1

Дом ученика средњих школа Београд