min logo

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЦЕНИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ

Обавештење о цени смештаја и исхране ученика за месец јуни 2019. године

СМЕШТАЈ                                                1.248,00 динара

ИСХРАНА ( 21 дана х 137,00 дин.)            2.877,00 динара

                        Свега за јуни                   4.125,00 динара

Трошкове смештаја и исхране уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79

Дом ученика средњих школа Београд