min logo

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЦЕНИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ

Обавештење о цени смештаја и исхране ученика за месец фебруар 2019. године

СМЕШТАЈ                                               1.248,00 динара

ИСХРАНА (11 дана х 137,00 дин.)            1.507,00 динара

                        Свега за фебруар           2.755,00 динара

Трошкове смештаја и исхране уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79

Дом ученика средњих школа Београд