min logo

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЦЕНИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2019. ГОДИНЕ

Обавештење о цени смештаја и исхране ученика за месец мај 2019. године

СМЕШТАЈ                                                1.248,00 динара

ИСХРАНА ( 26 дана х 137,00 дин.)            3.562,00 динара

                        Свега за мај                     4.810,00 динара

Трошкове смештаја и исхране уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79

Дом ученика средњих школа Београд