min logo

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЦЕНИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Обавештење о цени смештаја и исхране ученика за месец март 2019. године

СМЕШТАЈ                                               1.248,00 динара

ИСХРАНА ( 24 дана х 137,00 дин.)            3.288,00 динара

                        Свега за март                 4.536,00 динара

Трошкове смештаја и исхране уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79

Дом ученика средњих школа Београд