min logo

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЦЕНИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ

Обавештење о цени смештаја и исхране ученика за месец април 2019. године

СМЕШТАЈ                                                1.248,00 динара

ИСХРАНА ( 25 дана х 137,00 дин.)            3.425,00 динара

                        Свега за април                 4.673,00 динара

Трошкове смештаја и исхране уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79

Дом ученика средњих школа Београд