min logo

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЕЉЕЊУ

Усељење примљених ученика обавиће се 01.09.2019. године од 14 часова. Обавеза примљених ученика приликом усељења је:

  1. ДА ДОЂЕ У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, који том приликом потписује Уговор о коришћењу услуга дома. 
  2. ДА ИЗВРШИ УПЛАТУ НА ИМЕ КОЛЕКТИВНЕ ШТЕТЕ: 1.000,00 динара на жиро рачун Дома: 840-798761-36.

Важно: На уплатницама за депозит за штету у позиву на број уписати: за РЈ " Алекса Дејовић" - 1100, за РЈ "Карађорђе" – 1200, за РЈ " Петар Драпшин" - 1300, за РЈ "Змај" - 1400 и за РЈ "Стеван Чоловић" - 1500.

  1.  ДА ДОНЕСЕ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ НЕ СТАРИЈЕ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УСЕЉЕЊА.
  2. ДА ДОНЕСЕ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ.
  3. ДА УПЛАТИ ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ за месец септембар 5.358,00 динара на жиро рачун Дома: 840-653667-79.
  4. 6ДА ИЗВРШИ УПЛАТУ ЗА ИД КАРТИЦУ, и то:
  • НОВ УЧЕНИК:

     - 700,00 динара на име ИД картице (ради евиденције присуства, исхране и коришћења евентуалних попуста за превоз), на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

  • УЧЕНИК КОЈИ ИМА КАРТИЦУ:

     - 249,00 динара на име продужења једногодишње чланарине ЕYCA картице, на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

  • УЧЕНИК КОЈИ ЈЕ ИЗГУБИО ИЛИ УНИШТИО КАРТИЦУ: 451,00 динарa ЗА ИЗРАДУ ДУПЛИКАТА на жиро рачун Дома: 840-653667-79.
  • УЧЕНИК КОМЕ ЈЕ ИСТЕКАО РОК ВАЖЕЊА КАРТИЦЕ: 700,00  динара ЗА ИЗРАДУ НОВЕ КАРТИЦЕ на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

Дом ученика средњих школа Београд