min logo

ВРШЊАЧКА МЕДИЈАЦИЈА У ДОМУ „КАРАЂОРЂЕ“

У Дому ученика „Карађорђе“, од ове школске године, оформљен је Тим за вршњачку подршку у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, односно Тим за вршњачку медијацију. У овом Тиму су ученици чланови тима за заштиту ученика, који заједно са стручним сарадником учествују у припреми и презентацији едукативних садржаја и вежби за остале чланове тима (представнике свих васпитних група).

Дана 23. јануара реализован је едукативни програм Тима за вршњачку медијацију. Ученицима су презентовани резултати Анкете о изложености ученика дискриминацији, насиљу, злостављању и занемаривању  у дому ученика, а кроз вежбе и предавање ученика упознати су са природом и опасностима предрасуда и стереотипа у виду ограничавања међусобних односа и комуникације и као узрока настанка конфликата. Чланови Тима су имали прилику да искажу своје мишљење о тешкоћама које се могу наћи на путу медијатору и о својим јаким странама које су их и усмериле да се баве медијацијом.

У наредном периоду предвиђена су предавања и радионице на теме конфликата, емоције беса, невербалне комуникације, активног слушања...

medijacija 1medijacija 2medijacija 3

Дом ученика средњих школа Београд