min logo

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЕЉЕЊУ

УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА У РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА БИЋЕ 01.09.2019. ГОДИНЕ ОД 14:00 ЧАСОВА. УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА УСЕЉЕЊЕ ИЗВРШЕ НА ТАЈ ДАН ТОЛЕРИСАЋЕ СЕ ДО 03.09.2019. ГОДИНЕ. УЧЕНИЦИ КОЈЕ СЕ НЕ УСЕЛЕ ДО 03.09.2019. ГОДИНЕ, А НЕ ОПРАВДАЈУ СВОЈ НЕДОЛАЗАК СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД МЕСТА У ДОМУ.

Дом ученика средњих школа Београд