min logo

Смештај

Дом је мешовитог типа и има смештајни капацитет за 200 корисника: у 2 апартмана по четири кревета, у 24 четворокреветне и 16 шестокреветних соба (100 девојчица и 100 дечака).

 

ТИП СОБЕ

БРОЈ КРЕВЕТА

УКУПНО

 апартман 2

4

8

1/4

24

96

1/6

16

96

Под истим условима прима ученике који похађају средње школе, а не живе у месту школовања. У непосредном окружењу дома су: Медицинска школа ''Надежда Петровић'', Саобраћајно техничка Земун, Графичка, Музичка ''Коста Манојловић'', Правно-биро техничка школа ''Димитрије Давидовић'', Политехничка школа, Машинско техничка ''Змај'', Електротехничка школа ''Земун''...Ученицима су на располагању 3 учионице, интернет учионица, библиотека са читаоницом, сликарски атеље, ТВ сала са пратећом аудио и видео опремом, свечана сала са 80 места...

За одвијање спортско рекреативних  активности, ученицима је на располагању клуб  и спортски терен за мале спортове у кругу дома.

Комплетан објекат је под видео надзором.

Дом располаже савремено опремљеном кухињом са трпезаријом. Трпезарија је капацитета 48 места, у којој је обезбеђена разноврсна и квалитетна исхрана ученика.

Дом ученика средњих школа Београд