min logo

Васпитни рад РЈ Змај

Управник, 9 васпитача и стручни сарадник – психолог остварују васпитно-образовну делатност у Дому "Змај".
Васпитни рад у дому се одвија унутар 9 васпитних група, за које су одговорни васпитачи.
Управник: Бранка Дамјановић, мастер шпанског језика
Стручни сарадник: Јелена Вицо, дипломирани психолог
Васпитним радом унутар групе, тежи се остварењу подстицајног, креативног и сарадничког односа међу ученицима и њиховим васпитачима како би се сваком ученику омогућио оптимални индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу. 
Васпитачи обављају све стручно – педагошке послове везане за ученике васпитне групе, планирају, организују и реализују васпитни рад. У центру пажње је ученик као слободна личност којој организованим васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успешније заврши школовање и оствари и друге циљеве.

Васпитачи помажу ученицима у адаптацији на нову средину, надзиру и усмеравају учење, прате редовност похађања школе, саветују, мотивишу и храбре, обезбеђују атрактивне могућности за провођење слободног времена.

Дом ученика средњих школа Београд