min logo

Слободно време Стеван Чоловић

Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Испуњење слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама које пружају ученицима могућности да проживе што боље и хумано богату разноликост слободног времена.

Ученици имају могућност да се укључе у неку од бројних секција:

  • Ликовна секција
  • Здравствени клуб
  • Информатичка секција
  • Библиотечка секција
  • Секција за културно-забавне активности
  • Спортска секција
  • Квиз
  • Ученички парламент

Васпитачи задужени за рад секција усмерени су ка стварању могућности за квалитетно испуњавање слободног времена ученика.

 

Дом ученика средњих школа Београд