min logo

Васпитни рад Стеван Чоловић

Ученичким домом ''Стеван Чоловић'' руководи управник уз помоћ 5 васпитача различитог базичног образовања, који брину да све активности у дому буду у циљу целокупног развоја ученика и у складу са ученичким потребама и очекивањима.

Управник: Марина Шекуларац, проф. српског језика и књижевности

Васпитни рад се одвија у три међусобно функционално повезане целине:

Учење и развијање личне компетентности ученика

2. Проблематика слободног времена

Циљ је :

1. Развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге

3. Развој личности, одмор, забава и разонода и појединачна осећајност ученика

Васпитачи лично и систематски брину о организацији дневног учења ученика, имају увид у њихово укупно понашање и предузимају мере за отклањање узрока васпитно-дисциплинских проблема. Брину о уредности похађања наставе, везама са породицама, учешћу у разним акцијама и манифестацијама.

Главни педагошки напор је усмерен на организацију живота у групи, на успостављању интеракције између васпитача и ученика као и ученика међусобно.

Дом ученика средњих школа Београд