min logo

Васпитни рад РЈ Карађорђе

Васпитни рад у дому "Карађорђе" је осмишљен, свесно планиран, програмиран и систематски организован. У складу са педагошким стандардима и нормативима обезбеђене су све неопходне претпоставке за остваривање тих програма - простор, опрема, учила, дидактички материјали.
Стручно оспособљен кадар у Дому чини основну претпоставку да ће боравак ученика у Дому бити пре свега сигуран по питању безбедности и здравља ученика , а да ће поред тога имати и сталну васпитно-образовну подршку.

Васпитачи,стручни сарадник и управник делују као тим почев од доласка ученика у Дом и првог сусрета са новом средином- подршка адаптацији, преко инструктивне помоћи у учењу и континуиране сарадње са школама и родитељима, до подстицаја целокупног развоју личности ученика.

У Дому је запослено 14 васпитача различитих образовних профила:

Управник: Марина Станковић, дипл. педагог

Стручни сарадник: Данијела Илић, дипломирани педагог

Као колективни облик живљења, Дом пружа могућности за различите социјалне интеракције што уз сталну подршку васпитача пружа потпору квалитетној социјализацији младих. Поред индивидуалног рада васпитача са ученицима, групних састанака, радионица и бројних других активности, ученици су у прилици да се у складу са својим интересовањима укључе у рад следећих секција:

Библиотека, литерарно-новинарска секција, ликовна секција, бонтон клуб, здравствена секција, сарадња са програмском службом , плес, стони тенис, стрељаштво, одбојка, фудбал, шах, пливање, кошарка, пикадо,фото секција.

Педагошка клима која влада у дому, атмосфера сталне васпитне бриге о ученику и његовим потребама, обезбеђује им ненаметљиво формирање културних, хигијенских и радних навика. У Дому постоје Кућни ред и правила понашања којих су ученици дужни да се придржавају.

Дом ученика средњих школа Београд