min logo

Јавне набавке 2019

  

Предмет јавне набавке
Документација

Рок за

достављање

понуда

Нафтни деривати - горива, уља и адитиви

ДУ-ЈНД-01/19

25.03.2019. године 

до 10 часова

Животне намирнице,прехрамбени производи и роба широке потрошње

ДУ-ЈНД-2/19

11.04.2019. године 

 до 10 часова

Испорука и уградња вентилационог система у новоизграђеном делу ученичког дома на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-01/19

26.03.2019. године  

до 10 часова

Дом ученика средњих школа Београд