min logo

Јавне набавке 2018

  

Предмет јавне набавке
Документација

Рок за

достављање

понуда

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ДУ-ЈНД-07/18

09.01.2019. године до 10 часова

ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

ДУ-ЈНМВ-20/18

13.11.2018. године до 10 часова

УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ТЕРАСЕ ДОМА НА КОПАОНИКУ

ДУ-ЈНМВ-18/18

01.11.2018. године до 10 часова

ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ У КУХИЊИ ДОМА НА КОПАОНИКУ

ДУ-ЈНМВ-19/18

30.10.2018.године до 10 часова

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНИХ,ТЕРМИЧКИХ И ДРУГИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИХ УРЕЂАЈА И АПАРАТА

ДУ-ЈНМВ-17/18

04.10.2018.године до 10 часова

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ДУ-ЈНМВ-16/18

03.10.2018.године до 10 часова

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ

ДУ-ЈНМВ-15/18

04.10.2018.године до 11 часова

НАМИРНИЦЕ ЗА УЧЕНИЧКИ ДОМ НА КОПАОНИКУ

ДУ-ЈНД-6/18

15.10.2018.године до 10 часова

УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И ДРУГИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ПОТРЕБАМА "ПРОГРАМСКЕ СЛУЖБЕ" НАРУЧИОЦА

ДУ-ЈНУ-5/18

01.10.2018.године до 10 часова

РАДОВИ НА ЗАТВАРАЊУ ТЕРАСЕ ДОМА НА КОПАОНИКУ ФИКСНИМ И ПОКРЕТНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПО ОБОДУ 

ДУ-ЈНР-04/18

13.08.2018.године до 10 часова

СОФТВЕРИ

ДУ-ЈНМВ-14/18

20.07.2018.године до 10 часова

РАДОВИ НА ХИДРОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И САНИТАРНОГ ЧВОРА ДОМА "АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ"

ДУ-ЈНМВ-13/18

13.07.2018.године до 10 часова

БРАВАРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ УЧЕНИЧКИХ       ДОМОВА   

                        ДУ-ЈНР-03/18                             

27.07.2018.године до 10 часова
РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ТЕРЕНА И ДВОРИШТА УЧЕНИЧКОГ ДОМА "АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ"    ДУ-ЈНМВ-12/18

03.07.2018.године до 10 часова

ДУШЕЦИ,ПОСТЕЉИНА,ЈАСТУЦИ И СТОЛЊАЦИ           ДУ-ЈНМВ-11/18 29.06.2018.године до 10 часова

МОЛЕРСКИ РАДОВИ НА КРЕЧЕЊУ И ФАРБАЊУ УЧЕНИЧКИХ ДОМОВА

ДУ-ЈНМВ-9/18

15.06.2018.године до 10 часова

 

   ФИКСНА И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА   

ДУ-ЈНМВ-10/18

12.06.2018. године до 10 часова

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ НА ЛОЖ УЉЕ У ДОМУ НА КОПАОНИКУ

ДУ-ЈНМВ-8/18

29.05.2018. до 10:00 часова

Видео надзор у објектима ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-6/18

28.05.2018. до 10 часова

Намештај за опремање ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-7/18

 

18.05.2018. до 10 часова

Машине и опрема за кухињу и сервис за прање у ученичким домовима

ДУ-ЈНМВ-5/18

15.05.2018. до 10 часова

Опрема пекаре за дом на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-4/18

03.05.2018. до 10 часова

Моторно возило за дом на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-3/18

25.04.2018. до 10 часова

Радови на репарацији и замени столарије у ученичким домовима

ДУ-ЈНМВ-2/18

19.04.2018. до 10 часова

Радови на текућем одржавању и санацији терасе,санитарног чвора и магацинског простора дома на Копаонику

ДУ-ЈНР-02/18

08.05.2018. до

10 часова

Радови на уређењу таванског простора анекса дома на Копаонику

ДУ-ЈНР-01/18

27.04.2018. до

10 часова

Замена кухињских парохватача у дому "Карађорђе"

   ДУ-ЈНМВ-1/18                                        

31.01.2018. до

10 часова

Дом ученика средњих школа Београд