min logo

ДОМИЈАДА

ДОМИЈАДА је највећи и најважнији Сусрет омладине Домова ученика средњих школа Републике Србије.
Сусрети имају такмичарски карактер и организују се на регионалном (у месецу марту текуће школске године) и републичком нивоу (у месецу априлу текуће школске године), а по завршетку регионалних такмичења.

Припреме за сусрете трају током целе школске године.

Такмичења се организују у области културе и спорта.

Спортске дисциплине у којима се ученици такмиче и у мушкој и у женској конкуренцији су: мали фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис, шах и стрељаштво.

Број чланова спортских екипа одређен је Правилником и пропозицијама Домијаде, а који произлази из правила и пропозиција европске и светске федерације тих спортова.

Области културно-уметничког стваралаштва у коме се ученици такмиче су: ликовно стваралаштво, литерарно стваралаштво, сценско музичко стваралаштво и изложба ученичких радова.

Број учесника у овој области одређен је Правилима и пропозицијама такмичења.

Право учешћа на регионалним сусретима имају сви ученици (васпитачи и стручни сарадници) који су током године квалитетно радили и реализовали програме и активности у области културе и спорта.

Право учешћа на републичком Сусрету остварује се пласманом на прво место у области спорта, сценско музичког стваралаштва и пласманом на прво, друго и треће место у области литерарног и ликовног стваралаштва на регионалним сусретима.

Изложба радова на републичком сусрету има ревијални карактер.

На нивоу града Београда (који представља један од пет региона у Србији), у организацији се мењају четири Дома ученика (једино Дом ПКБ то не ради), тако да наша установа организује ово такмичење на регионалном нивоу сваке четврте године.

Када је спорт у питању, координатори спортских активности у сарадњи са осталим колегама окупљају децу и врше тријажу за формирање „репрезентације“ Дома у такмичарским дисциплинама. За тренинге се користи наш терен док је лепо време, а затим изнајмљујемо сале односно просторе по потребама спортова. Организују се интерни турнири, тако да од септембра месеца до марта, када је регионално такмичење имамо добре и уигране екипе које углавном побеђују.

Када је културно уметничко стваралаштво у питању – за област литерарног и ликовног тријажа по три ученика који представљају Установу се врши на интерном такмичењу, као и избор радова за изложбу. За сценско музичко стваралаштво (драмски приказ, поетски приказ, етно, класична и популарна музика, плес и фолклор), по завршеним аудицијама, одржавају се пробе, углавном по два пута недељно, у домским просторима, за сваку такмичарску тачку. Све ово дешава се од октобра до марта месеца.

Све активности у вези Домијаде реализују се преко Програмске службе.

 

РЕПУБЛИЧКА  ДОМИЈАДА 2018 – К Р А Љ Е В О

После завршене регионалне Домијаде 2018,у Краљеву је одржана Републичка Домијада и то 20.,21. и 22. априла у области културно уметничког стваралаштва,а 11.,12.и 13.маја спортски сусрети.

Ученици наше установе остварили су следеће резултате :

У музичко сценском стваралаштву

Класична музика-1.место
Најбоља мушка улога – Игор Николић РЈ „Петар Драпшин“
Најбоља мушка споредна – Илија Пеливановић РЈ „Петар Драпшин“
Најбоља женска споредна – Јелена Недаковић  РЈ „ Змај“

У области спорта

Кошарка дечаци – 1.место
Фудбал девојке – 1.место
Стони тенис девојке екипно -1.место
Стони тенис девојке појединачно  - 1 .место (Николић Милица - А.Д)
Одбојка девојке -2.место
Шах девојке појединачно– 2.место ( Јовановић Јована – Зм )
Шах дечаци појединачно – 2.место ( Предраг Ђуричић – П.Д.)

 

РЕЗУЛТАТИ РЕГИОНАЛНЕ И РЕПУБЛИЧКЕ ДОМИЈАДЕ 2017. У СПОРТУ И КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ

Градско /регионално такмичење у спортским дисциплинама

07.03. - С Т О Н И Т Е Н И С – Спортски центар Бањица

ДЕЧАЦИ - ЕКИПНО

2.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

ДЕЧАЦИ - ПОЈЕДИНАЧНО

1.место - Страјиновић Милош (РЈ „Змај“)

ДЕВОЈКЕ – ЕКИПНО

1.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

ДЕВОЈКЕ - ПОЈЕДИНАЧНО

1. Јовановић Аница (РЈ „Алекса Дејовић“)

2. Николић Милица (РЈ „Алекса Дејовић“) )

3. Гајић Марија (РЈ „Карађорђе“)

14.03. - К О Ш А Р К А – СД „ Раднички “

ДЕЧАЦИ

1.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

ДЕВОЈКЕ

2.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

16.03. - С Т Р Е Љ А Ш Т В О – стрељана „Ушће“ Нови Београд

ДЕЧАЦИ - ЕКИПНО

3.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

ДЕВОЈКЕ – ЕКИПНО

3.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

21.03. - О Д Б О Ј К А – СД „Раднички“

ДЕЧАЦИ

2.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

ДЕВОЈКЕ

1.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

23.03. – Ш А Х – Библиотека Дома „Јелица Миловановић“

ДЕЧАЦИ – ПОЈЕДИНАЧНО

3.место - Ђуричић Предраг (РЈ „ Петар Драпшин“)

ДЕВОЈКЕ – ЕКИПНО

1.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

ДЕВОЈКЕ – ПОЈЕДИНАЧНО

2.место - Арсенијевић Александра (РЈ „Петар Драпшин“ )

28.03. - Ф У Д Б А Л - СД „Раднички“

ДЕВОЈКЕ

3.место - Дом ученика средњих школа “Београд"

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКЕ ДОМИЈАДЕ 2017 – 12.,13. И 14.МАЈ ЗЛАТИБОР

КОШАРКА/МУШКА ЕКИПА..............................1 МЕСТО

СТОНИ ТЕНИС/ЖЕНСКА ЕКИПА.......................1 МЕСТО

ОДБОЈКА/ЖЕНСКА ЕКИПА...............................2 МЕСТО

ШАХ/ЖЕНСКА ЕКИПА.......................................2 МЕСТО

СТОНИ ТЕНИС/ ПОЈЕДИНАЧНО ДЕЧАЦИ....... Стојановић Милош 2 МЕСТО

СТОНИ ТЕНИС/ПОЈЕДИНАЧНО ДЕВОЈКЕ........ Јовановић Аница 3 МЕСТО

Градско /регионално такмичење у музичко-сценском ствaралаштву

Одржано је 06.априла у Дому културе „Студентски град“

ДРАМСКИ ПРИКАЗ

1.,,Неки то воле вруће” Дом ученика средњих школа ,,Београд”

Посебна похвала за најбољу женску улогу:

1.Анђела Пантић - РЈ „Карађорђе“

Класична музика

2.А.Vivaldi: koncert br.2 u g -molu Дом ученика средњих школа ,,Београд”

Популарна музика

2. Ј.Kosma ,,Autumn leaves” Дом ученика средњих школа ,,Београд”

Етно и народна музика

2. ,,Маријо,дели бела кумријо” Дом ученика средњих школа ,,Београд”

ЛИТЕРАРНО СТВАРАЛАШТВО

3.Сара Поповска Дом ученика средњих школа ,,Београд“

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

1.,,Мозаик“ Дом ученика средњих школа ,,Београд“

ИЗЛОЖБА УЧЕНИЧКИХ РАДОВА

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ( цртеж, графика, вајарски рад)

3.Милосављевић Анђела - РЈ „ З м а ј “

ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ ( керамика,костимографија,витраж)

2.Стојановић Милан - РЈ „З м а ј“

УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА

2.Јовић Анастасија РЈ ,, З м а ј “

3.Томић Матеја РЈ ,, Петар Драпшин“

РЕПУБЛИЧКА ДОМИЈАДА 21.,22. и 23.04.НОВИ САД

Сценско музичко стваралаштво

2. место - ДРАМСКИ ПРИКАЗ „НЕКИ ТО ВОЛЕ ВРУЋЕ“

Најбоља мушка улога – ДАВИД ВИДИЋ,РЈ „Карађорђе“

Дом ученика средњих школа Београд